За нас

       Лаборатория "CAD/CAM/CAE в Индустрията", кат. ТМММ,
   към НИС на Технически Университет - София е
   създадена през 1990.

   Днес ние непрекъснато развиваме и усъвършенстваме
    нашите възможности, използвайки най-съвременните
   CAD/CAM/CAE технологии и потенциала на нашия
   високо квалифициран инженерен екип.

   Ние осигуряваме за нашите партьори инженеринг и
   консултации при развитие и усъвършенстване на нови
   продукти, тяхното прототипиране и индустриализира-
   не с цел бързо и ефективно реализиране на нови идеи
   и съкращаване на времето за достигане до пазара.  Дейността ни включва концепиране, проектиране,   
моделиране и оптимизация, прототипиране и    
създаване на интерактивна техническа документация,   
както и повишаване на професионалната    
квалификация с CAD/CAM/CAE технологиите.   

Лабораторията успешно поддържа дългосрочно   
успешно сътрудничество с фирми от Франция,   
Италия, Германия и САЩ.    

 

 

 
 

 Екип

   
 Екипът на Лабораторията включва трима доктори, изявени специалисти в областа на CAD/CAM/CAE, и осем
 дипломирани магистри.

 В Лабораторията се обучават и работят голям брой студенти, използвайки последни CAD/CAM/CAE технологии.